Twój koszyk

Realizacja zamówienia w ciągu 24h!

climati-sklep.pl

Sortowanie po cenie

Rekuperatory

Rekuperatory

Rekuperacja to proces odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego z budynku lub instalacji przemysłowej, który ma na celu zmniejszenie strat energii oraz oszczędność kosztów ogrzewania. Systemy rekuperacji wykorzystują specjalne urządzenia zwane rekuperatorami, które są wymiennikami ciepła, pozwalającymi na przenoszenie ciepła z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Stosowanie rekuperacji przyczynia się do poprawy komfortu wewnątrz budynków, a także do zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez redukcję zużycia energii.

Wybór odpowiedniego rekuperatora zależy od wielu czynników, takich jak wymagana wydajność wentylacji, wymiana powietrza oraz oczekiwane oszczędności energetyczne. Dobrze dobrany system rekuperacji pozwala na osiągnięcie znaczących korzyści ekonomicznych oraz ekologicznych, a także zwiększenie komfortu użytkowania budynku.

Rekuperatory – rodzaje i ich efektywność

Rekuperatory dzielą się na dwa główne typy: z czynnikiem pośrednim oraz przekazujące ciepło przez przegrodę płytową. Każdy z nich charakteryzuje się inną budową oraz efektywnością, co wpływa na wybór najlepszego rozwiązania dla danej instalacji.

 1. Rekuperatory z czynnikiem pośrednim
  W tym przypadku wymiana ciepła odbywa się za pomocą czynnika pośredniego, takiego jak glikol czy freon. Są one stosowane w systemach, gdzie wymagane jest oddzielenie obiegu powietrza nawiewanego od wywiewanego, na przykład w przemyśle chemicznym lub farmaceutycznym. Efektywność takich rekuperatorów może być niższa niż w przypadku rekuperatorów płytowych, ale oferują one większe możliwości regulacji oraz większą elastyczność w zastosowaniach specjalistycznych.
 2. Rekuperatory przekazujące ciepło przez przegrodę płytową
  Wymienniki tego typu wykorzystują przegrody płytowe, przez które przechodzi ciepło, oddzielając jednocześnie przepływające powietrze. Dwa najpopularniejsze rodzaje rekuperatorów płytowych to:
 • Rekuperatory krzyżowe
  W tych urządzeniach powietrze przepływa przez ustawione do siebie prostopadle kanały. W jednym przepływa ciepłe powietrze wywiewane z wewnątrz, ogrzewając rząd kanałów z powietrzem z zewnętrza. Sprawność tego typu rekuperatora waha się od 50–70% odzysku ciepła, ale stosując dwa wymienniki szeregowo, można osiągnąć sprawność nawet do 90%. 
 • Rekuperatory przeciwprądowe
  Kanały powietrza w tych wymiennikach ustawione są równolegle, a strumień powietrza zimnego skierowany jest w przeciwnym kierunku do ciepłego. Sprawność tego typu rekuperatorów sięga nawet do 95% odzysku ciepła (przy stosowaniu wymienników przeciwprądowych o spiralnym kształcie kanałów).

Podsumowując, różne typy rekuperatorów oferują różne poziomy efektywności, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań. Rekuperatory z czynnikiem pośrednim są często stosowane w specjalistycznych zastosowaniach, gdzie wymagane jest oddzielenie obiegów powietrza. Natomiast rekuperatory płytowe, zwłaszcza przeciwprądowe, oferują wyższą sprawność odzysku ciepła i są częściej stosowane. Zapraszamy do zapoznania się z szeroką oferta naszego skklepu, gdzie znajdziesz popularne modele renomowanych firm takie jak: centrala rekuperacyjna ecoV LG LZ-H150GBA5 czy centrala rekuperacyjna LG ECOV LZ-H050GBA5.

Rekuperator ogranicza straty ciepła  

Rekuperacja to proces, który pozwala na odzyskanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku, a następnie wykorzystanie go do ogrzewania powietrza nawiewanego. Stosowanie rekuperatorów przyczynia się do ograniczenia strat ciepła, co przekłada się na oszczędności energetyczne i niższe koszty eksploatacji budynku.

Korzyści związane z rekuperacją to przede wszystkim redukcja strat ciepła, dzięki czemu obniża się zużycie energii potrzebnej do ogrzewania powietrza nawiewanego. Rekuperator pozwala na zmniejszenie o nawet 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Oznacza to, że przy zastosowaniu rekuperacji, koszty związane z ogrzewaniem budynku są znacznie niższe, co przyczynia się do szybszego zwrotu inwestycji w technologię rekuperacji.

Oprócz oszczędności energetycznych, rekuperacja wpływa na poprawę komfortu życia i pracy w budynkach. Dzięki rekuperacji powietrze w pomieszczeniach jest lepiej cyrkulowane, co przekłada się na lepszą jakość powietrza i zdrowsze środowisko. Wpływa to pozytywnie na samopoczucie mieszkańców oraz na zdrowie, szczególnie u osób z problemami alergicznymi czy astmatycznymi.

Rekuperacja wpływa również na zmniejszenie wpływu budynków na środowisko naturalne. Używając rekuperatorów, ograniczamy zużycie energii, co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i innych szkodliwych substancji powstałych podczas produkcji energii.

Warto zaznaczyć, że rekuperacja nie jest tylko korzystna dla budynków mieszkalnych, ale również dla obiektów użyteczności publicznej, takich jak biura, hotele czy szkoły. W tych przypadkach zastosowanie rekuperacji przyczynia się nie tylko do obniżenia kosztów eksploatacji, ale również do podniesienia standardów jakości powietrza oraz komfortu użytkowania.


Rekuperacja to poprawa sprawności wentylacji dzięki gruntowemu wymiennikowi ciepła i powietrznej pompie ciepła 

Gruntowy wymiennik ciepła oraz powietrzna pompa ciepła są istotnymi elementami systemów wentylacyjnych z rekuperatorem, które przyczyniają się do zwiększenia sprawności tych rozwiązań. Dzięki współpracy tych dwóch elementów możliwe jest osiągnięcie jeszcze większych korzyści w zakresie odzysku ciepła oraz efektywnego chłodzenia w sezonie letnim.

Gruntowy wymiennik ciepła (GPWC) to element systemu wentylacyjnego, który wykorzystuje stałą temperaturę gruntu na odpowiedniej głębokości, aby wstępnie dogrzać lub schłodzić powietrze zasysane przez rekuperator. W sezonie zimowym GPWC dogrzewa powietrze, przez co rekuperator musi dostarczyć mniej energii do jego ogrzania, co z kolei prowadzi do oszczędności energetycznych. W okresie letnim GPWC ochładza powietrze, przez co rekuperator może efektywnie chłodzić pomieszczenia, nie angażując energochłonnych klimatyzatorów.

Powietrzna pompa ciepła (PPC) to kolejny element systemu wentylacyjnego z rekuperatorem, który może współpracować z GPWC i rekuperatorem, tworząc wielostopniowy system odzysku ciepła. Powietrze wywiewane oddaje ciepło w rekuperatorze oraz przy przejściu przez parowacz pompy ciepła. Powietrze kierowane do budynku odbiera ciepło od gruntu, następnie w rekuperatorze od powietrza wywiewanego oraz ze skraplacza pompy ciepła, której dolnym źródłem jest również powietrze wywiewane.

W sezonie letnim istnieje możliwość odwrócenia obiegu pompy ciepła oraz zastosowanie bypassu powietrza wywiewanego w centrali wentylacyjnej (ominięcie rekuperatora). W tej sytuacji powietrze przepływające przez GPWC ochładza się, w rekuperatorze wymiana ciepła nie zachodzi, a następnie ochładza się na parowaczu (w odwróconym obiegu freonu parowaczem jest skraplacz).

Zastosowanie rekuperacji z gruntowym wymiennikiem ciepła i powietrzną pompą ciepła umożliwia stworzenie wysoce efektywnego systemu wentylacji, który pozwala na oszczędności energetyczne, komfortowe warunki zarówno w sezonie grzewczym, jak i chłodzącym, oraz wpływa pozytywnie na środowisko.

 

Wyświetlanie wszystkich wyników: 7

 • Centrala rekuperacyjna ecoV LG LZ-H025GBA4

  6 955,65 
 • Centrala rekuperacyjna ecoV LG LZ-H035GBA5

  7 463,03 
 • Centrala rekuperacyjna ecoV LG LZ-H080GBA5

  11 459,91 
 • Centrala rekuperacyjna ecoV LG LZ-H100GBA5

  11 838,75 
 • Centrala rekuperacyjna ecoV LG LZ-H150GBA5

  20 362,65 
 • Centrala rekuperacyjna ecoV LG LZ-H200GBA5

  22 730,40 
 • Centrala rekuperacyjna LG ECOV LZ-H050GBA5Centrala rekuperacyjna LG ECOV LZ-H050GBA5

  Centrala rekuperacyjna LG ECOV LZ-H050GBA5

  9 086,63